Unga kvinnor hamnar i skuldfällan

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade, snabblåna
unga hamnar i skuldfällan med snabblån

Unga kvinnor hamnar i skuldfällan: ”För enkelt att klicka hem saker”

En ny granskning från Kronofogden visar att konsumtionsskulderna ökar, framför allt bland unga kvinnor. 

”Det är alldeles för enkelt att klicka hem saker för pengar som du inte har”, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden. 

De senaste tio åren har antalet skuldsatta personer i åldersgruppen 18-25 hos Kronofogden minskat något. Däremot ökar skuldbeloppet drastiskt. Totalt sett rör det sig om 430 miljoner kronor över det senaste decenniet, fördelat på både män och kvinnor. Men det är kvinnorna som utmärker sig särskilt.

Det totala skuldbeloppet för unga kvinnor har de senaste tio åren ökat med hela 80 procent, från 7.400 kronor i medianskuld till 14.900 kronor. För männen rör det sig endast om en 25-procentig ökning. 

”Det totala skuldbeloppet i gruppen unga vuxna har växt från 1,13 miljarder kronor till 1,56 miljarder. Männens står för 73 procent av beloppet, men att det är kvinnorna som står för den största ökningen procentuellt säger något om vår samtid”, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogden.

I en granskning konstaterar Kronofogden att det ökade skuldbeloppet framför allt rör sig om skulder kopplade till konsumtion. 

Davor Vuleta pekar ut den växande e-handeln som en drivande faktor. Att via sin smartphone och dator dygnet runt ha tillgång till shopping, utan att behöva lämna huset, har framför allt påverkat gruppen unga vuxna. Samtidigt visar siffror från Svensk Handel att det är kvinnorna som driver e-handeln. I maj hade totalt 71 procent av alla kvinnor i Sverige handlat på nätet under senaste året, att jämföra med 63 procent av männen. 

”Det är alldeles för enkelt att klicka hem saker online i dag för pengar som du inte har. Däremot är det inte lika enkelt att klicka bort betalningen när det är dags. Att vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi ständigt utsätts för reklam är påfrestande, bevisligen särskilt för gruppen unga kvinnor”, säger Davor Vuleta. 

Kronofogdens analys får stöd av siffror från Internetstiftelsen årlig rapport ”Svenskarna och Internet”. Den visar att det framför allt är kläder, skor och accessoarer samt skönhetsprodukter som dominerar när unga kvinnor handlar online. 

Betalningtjänsten Klarna dominerar den svenska e-handelsmarknaden. I fjol var det 71 procent av svenskarna som använde sig av Klarna för sina inköp på nätet. 

Klarna uppger att 98 procent av alla fakturaköp betalas i tid. Samtidigt visar intern data från bolaget att unga kvinnor överlag är bättre än män på att undvika påminnelseavgifter och hamna hos inkassobolag. Ändå är det samma åldersgrupp som ökar i skuld hos Kronofogden. 

”Vi är väldigt måna om att våra kunder inte ska hamna i ohållbara situationer, vi är hellre lite extra försiktiga. 2021 var det fjärde vanligaste klagomålet i vår kundtjänst att kunden nekats köp på kredit”, säger Klarnas Inkassochef Jan Hansson och tillägger: 

”Vi gör en kreditbedömning på varje enskilt köp. Kundernas köputrymme kan sedan öka successivt om denne visar ett sunt återbetalningsbeteende.”