Reallönen backade 6,9 procent

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade, snabblåna
medlingsinstitutet

Löneökningstakten är stabil. Det är inte priserna som lönerna ska räcka till. Därför minskade reallönerna, löneökningar minus inflation, med 6,9 procent i september, enligt månadsstatistik från Medlingsinstitutet (MI).

TT

Snittlönen steg i september med 2,8 procent, enligt MI:s beräkningar, vilket är i linje med löneökningstakten sett över tid. Konsumentpriserna steg samtidigt med 9,7 procent.

Förutom löneavtalen skulle brist på arbetskraft eller prisuppgångarna i samhället kunna påverka löneökningstakten. Så verkar inte vara fallet.

”Att döma av septemberutfallet verkar inte den utbredda personalbristen ha påverkat löneökningstakten”, skriver Petter Hällberg, makroekonom på MI, i ett pressmeddelande.