Neobanker

neobank

Är ett nytt begrepp som syftar till banker som bara finns i form av en app. De har inget fysiskt kontor. Även begrepp som online bank, internet-only bank, virtual bank or digital bank används.

Neobanker

Begreppet neobank har använts sedant 2016 och är banker som utmanar de traditionella bankerna.

 • Monzo
 • N26
 • Chime
 • Revolut
 • Starling bank
 • Oaknorth bank
 • Zopa
 • Wise
 • Tide
 • Bunc
 • Curve
 • Monese
 • SAVR
 • NOWO