Kategorier
Okategoriserade

Ekonomin påverkar oss

Ekonomin påverkar oss men hur hänger allt ihop?

Inflationen är hög, ekonomin bromsar in och räntorna stiger. Är vi redan i en lågkonjunktur? Varför höjer i så fall Riksbanken räntan? Och hur länge kommer detta att vara? På den här sidan hittar du korta svar på de vanligaste frågorna om konjunkturen.

Är det lågkonjunktur?

Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur som väntas vara några år framöver. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningar och försämrad internationell konjunktur väntas dra ner tillväxten i Sverige. För att avgöra var i konjunkturcykeln en ekonomi befinner sig brukar man titta på hur högt det så kallade resursutnyttjandet är. När det är lågkonjunktur utnyttjas resurserna inte fullt ut och ekonomin går sämre än sin potential. Konjunkturinstitutet bedömer att lågkonjunkturen kommer att vara till 2027 då resursutnyttjandet blir normalt igen.

Varför höjer Riksbanken räntan?

Priserna på mat och el stiger ju inte för att det är högkonjunktur i Sverige måste Riksbanken verkligen göra så att också räntorna stiger?

Riksbanken

Namn på Sveriges centralbank. Riksbanken är en självständig myndighet under Riksdagen. Det är Riksbanken som bedriver penningpolitiken i Sverige. Riksbankens huvuduppgift är att hålla inflationen inom inflationsmålet. Riksbanken ansvarar också för att se till att betalningssystemet i Sverige fungerar. Riksbanken har monopol på att trycka och ge ut sedlar och mynt i Sverige.
verkligen göra så att också räntorna stiger?

Att höja styrräntan hjälper väl inte mot att elpriserna är höga? Visst, det är helt sant att Riksbanken inte kan göra något åt åt att priserna är höga nu. Men de kan se till så att inflationen inte biter sig fast och blir mer långvarig. De försöker förankra inflationsförväntningarna så att det inte krävs ännu större räntehöjningar med en ännu djupare lågkonjunktur längre fram.

SCB mäter inflationen genom att räkna ut hur mycket priserna på en representativ varukorg har ökat under en 12-månadersperiod. Om inflationen är 2 procent innebär det att konsumentpriserna är 2 procent högre än de var för 12 månader sedan.

Hur djup blir konjunkturnedgången?

Det är alltid svårt att göra prognoser om ekonomin. De senaste månaderna har prognosmakarna reviderat ner sina prognoser för BNP-tillväxten nästa år och många tror på en mycket svag eller negativ tillväxt.

De flesta ser dock framför sig att inflationen faller tillbaka under 2023 så att Riksbanken kan upphöra med räntehöjningarna. Det innebär också att tillväxten så småningom kan börja ta fart igen och prognoserna för tillväxten 2024 ligger klart högre.

Kategorier
Okategoriserade

Nordax: Konsten att prata pengar

Konsten att prata pengar – utan att tappa lusten

Går du i onödan runt och stör dig på din partners dyra vanor? Knyter du handen i fickan i stället för att säga ifrån om något känns orättvist? Eller har du ärligt talat ingen aning om hur din partners syn på ekonomi egentligen ser ut? 

Med skenande elpriser, högre räntor och lågkonjunkturen runt hörnet har de flesta par annat att tänka på. Då är viktigt att det blir rättvist för båda.

Ett första steg är att fundera över hur det ser ut i dag. Faktum är att ett öppet och ärligt samtal om saker som skaver kan fungera som värsta lust-injektionen i en relation. Det gäller även prat om pengar. Det är därför Nordax Bank kallar det för lustonomi.

Så klarar er relation en inflation

Tuffare tider är här med hög inflation och ökade utgifter. Det är inte bara ett hårt slag mot den egna ekonomin, utan kan även vara en stor påfrestning på relationen. Med mindre pengar att röra sig med blir det viktigare än någonsin att prata ekonomi.

Delad eller gemensam ekonomi – vad är bäst?

Bråk om pengar förekommer ganska friskt i förhållanden och kan tillslut bli en orsak till skilsmässa. Ju klarare bild ni har av hur ekonomin ska skötas, desto mindre risk för konflikt. Här kommer därför lite guidning för hur ni kan lägga upp er ekonomi beroende på er situation.

Relationsrapporten

Nordax Bank har de senaste åren tagit tempen på svenskarnas ekonomi och relationer, tillsammans med undersökningsföretaget Novus. Det har mynnat ut i Relationsrapporten, som uppdateras varje år. Denna undersökning är grunden för att Nordax Bank vill att fler ska våga prata om pengar i sin relation. Undersökningen som publicerades i början av 2022 visar att det råder en ökad ekonomisk oro bland unga vuxna och ensamstående kvinnor.

Vill du läsa mer om relationsrapporten kan du gå in på nordax.se

Kategorier
Okategoriserade

Klarna hette först Kreditor

2005 startades bolaget som idag heter Klarna av de tre grundarna Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson. 2009 bytte företaget namn till Klarna. Detta kaxiga bankbolag som vi idag känner som Klarna hette första Kreditor Europe AB.

Det började med Handelshögskolan i Stockholm och deras årliga entreprenörstävling med sin idé om hur man kunde göra e-handeln enklare och säkrare för konsumenter och e-handlare. Idén mottogs inte alls med något leende utan hamnade bland de sista i tävlingen. Grundarna trodde ändå på sin idé så de beslutade att grunda företaget under namnet Kreditor Europe AB i mitten av 2005, med hjälp av SSE Business Lab AB, en inkubator för nyligen grundade företag vid Handelshögskolan i Stockholm.

Affärsängeln Jane Walerud var inblandad i företaget i ett tidigt skede och rekryterade de fem programmerare som byggde den första versionen av Klarna.