Bättre snabblån efter 2016

snabblån

Hanteringen av snabblån och sms-lån förbättrades för konsumenter i och med de regeländringar som infördes den 1 juli 2016. Innan 2016 hade marknaden för snabblån varit mer eller mindre oreglerad, men regelförändringen innebar att alla företag som erbjuder sms-lån eller snabblån måste ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. För flera av kreditinstituten innebar det en ändring av sina upplägg för att kunna bli godkända, till exempel gällande hur de hanterade kreditprövning och klagomål. Bolagens marknadsföring granskas också mer noga, och här innebar förändringarna bättre säkerhet för konsumenterna. Tidigare när bolagen överklagade ett beslut från Konsumentverket kunde de fortsätta låna ut pengar under den tid det tog att behandla överklagandet, vilket ofta handlade om upp till ett år. Numera måste de upphöra med verksamheten i väntan på att överklagandet behandlas. På det sättet bidrog politiska beslut till att göra lånemarknaden säkrare för låntagare, och detta låg i politikernas intresse – ju bättre ekonomi svenska hushåll har, desto bättre ekonomiska förutsättningar har landet som helhet.

Pantbankerna

De behövde inte ändra sina avtal för de hade inte osunda regler innan 2016. Du kan på detta vis lita på denna typ av bank.